maanantai 22. helmikuuta 2010

Puolueiden on syytä kertoa kantansa Nato-jäsenyyteen

Mielipidekirjoitus Kalevassa

Kalevan pääkirjoitus 18.2. hyökkäsi poikkeuksellisen voimakkaasti SDP:n aiemmin viikolla kertoman kielteisen Nato-kannan kimppuun. Kirjoitukseen on siksi syytä vastata.
SDP on halunnut aloittaa kansalaiskeskustelun Nato-jäsenyydestä hyvissä ajoin ennen vaaleja. Äänestäjien kannalta on vähintäänkin reilua, että puolueet avoimesti kertovat sen, miten ne suhtautuvat sotilasliiton jäsenyyteen.

Suomen ohella Ruotsi, Itävalta ja Irlanti lukeutuvat sotilaallisesti liittoutumattomien maiden joukkoon. Näissä maissa puolustuspoliittisen linjan muuttaminen ei ole näköpiirissä. Myös SDP:n kannanmuodostuksen lähtökohtana on ollut, että Suomen turvallisuusympäristössä tai puolustusajattelussa ei ole nyt näköpiirissä muutoksia, jotka antaisivat aiheen hakea sotilasliiton jäsenyyttä seuraavan vaalikauden aikana.

Kalevan pääkirjoitustoimitukselle SDP:n kielteisen Nato-kannan hyväksyminen näyttää kuitenkin olevan mahdotonta. Pääkirjoituksen moittiva sävy antaa jopa ymmärtää, ettei SDP:llä olisi ollut oikeutta kertoa kantaansa julki. Onko pääkirjoituksen motiivina lehden oma myönteinen Nato-kanta? Jos näin on, olisi lehden lukijoiden kannalta vähintäänkin reilua, että Pohjois-Suomen valtalehti sen myös avoimesti kertoisi.

Sosialidemokraattien mukaan monipuolista turvallisuusyhteistyötä Naton kanssa on syytä jatkaa. Olemme toimineet rauhankumppanusyhteistyössä Naton kanssa jo vuodesta 1994 lähtien. Tämä kumppanuus pitää sisällään ulko- ja turvallisuuspoliittista yhteistyötä, kriisinhallintaoperaatioihin osallistumista ja kriisinhallinnassa tarpeellisten sotilaallisten valmiuksien kehittämistä. Samalla meillä on ollut mahdollisuus käydä poliittista vuoropuhelua Naton kanssa Suomen kannalta keskeisistä turvallisuuspoliittisista kysymyksistä.

Ylilatautuneen Nato-keskustelun sijaan olisi toivottavaa, että Suomessa varauduttaisiin tulevalla vaalikaudella pohtimaan sotilasliittoa laajemman transatlanttisen yhteistyön mahdollisuuksia. Tämän pohdinnan tavoitteena olisi kehittää EU:n ja Yhdysvaltain poliittisia ja taloudellisia suhteita sekä tiivistää Suomen kahdenvälisiä suhteita.

Ei kommentteja: