tiistai 24. marraskuuta 2009

Arvovalintoja – Turussa ja valtakunnallisesti

Kolumni kaupunkilehti Turkulaisessa

Kuluneella viikolla Euroopan komissio arvosteli Suomea voimakkaasta veroelvytyksestä. Veronalennukset eivät ole tuottaneet toivottavaa tulosta, vaan yksityistalouksien säästämisaste kasvaa Suomessa. Samaan aikaan julkinen sektori kuihtuu.

Julkinen talous on kokonaisuus, jonka muodostavat valtio ja kunnat yhdessä. On viime kädessä valtion vastuulla huolehtia, että kunnat pystyvät vastaamaan palveluiden järjestämisestä ja että julkinen talous pysyy tasapainossa.

Suomen hallitus on EU:n komission arvion mukaan käyttänyt elvytysvaransa 80 prosenttisesti veronkevennyksiin. SDP on johdonmukaisesti vaatinut massiivisten veroalennusten sijasta elvytyksen suuntaamista kuntiin ja erityisesti nopeasti työllistäviin hankkeisiin. Tämä tarkoittaa panostuksia palveluihin ja investointeihin.

Kuntatalouteen on kuitenkin muodostumassa ensi vuodelle yhden tuloveroprosentin suuruinen aukko. Käytännössä kunnat kurovat alijäämää umpeen nostamalla kunnallisveroprosenttia, ottamalla lisää velkaa, myymällä omaisuutta ja supistamalla investointeja. Kaikista julkisista investoinneista kunnat toteuttavat kaksi kolmasosaa.

Valtakunnallinen tilanne näkyy myös Turussa. Kunnallisveroprosenttia joudutaan korottamaan, omaisuutta myymään ja hakemaan säästöjä. Hallituspuolueet keskusta, kokoomus, vihreät ja rkp kantavat ensisijaista vastuuta julkisesta taloudesta. Näiden puolueiden arvovalinta on ollut kaventaa julkisen sektorin tulopuolta veronalennuksin, mikä on nyt johtamassa leikkauksiin kunnissa. Syystäkin SDP on suhtautunut hyvin kriittisesti tilanteeseen.

Turun talousarvio on syntymässä vaikean taloustilanteen varjostamana. Sosialidemokraateille tärkeintä on ollut turvata sosiaali- ja terveystoimen peruspalvelut sekä opetus. Tämä tarkoittaa, että voimavarat on kohdennettu ensisijaisesti peruspalvelulautakunnan ja opetuslautakunnan talousarvioon.

SDP ei ole myöskään ollut valmis hyväksymään lomautuksia ja irtisanomisia taloustilanteen paikkaamiseksi vuonna 2010. Olemme vaatineet, että kolmannen sektorin vapaaehtoistyöltä ja ennakoivalta nuoriso-, liikunta- ja kulttuurityöltä ei viedä toimintaedellytyksiä. Peruspalveluiden turvaaminen edellyttää puolestaan tulopuolen turvaamista muun muassa veron korotuksin.

Suomen hallituksen olisi pitänyt osoittaa vaikean taloustilanteen vuoksi kunnille lisää valtionosuuksia. Tästä valtakunnanpoliittisesta asetelmasta johtuen SDP:n valtuustoryhmä on joutunut työskentelemään hartiavoimin, jotta sosialidemokraattiset tavoitteet on saatu sisällyttyä Turun talousarvioon.

Ei kommentteja: