lauantai 25. huhtikuuta 2009

Hallituksen sisäiset ristiriidat heijastuvat toimintakykyyn

Viime aikoina on syntynyt epäilys, että Vanhasen hallituksen sisäiset jännitteet vaikuttavat sen toimintakykyyn.

Erityisesti Keskustan sisällä on ristiriita poliittisesti linjasta. Mennäkö perinne-Pekkarisen linjalla vai city-Vanhasen porvarillisin opein?

Viimeisin kansainvälisen valuuttarahasto IMF:n raportti osoittaa, ettei Matti Vanhasen hallituksen elvytyspolitiikka ole toiminut. IMF:n mukaan taantuma on kohdellut Suomea selvästi tylymmin kuin muita euromaita, vaikka kasvulukujen valossa Suomi oli ennen maailmanlaajuista finanssi- ja talouskriisiä yksi euroalueen parhaista talousmaista.

Hallitus on luottanut liikaa veronalennuksiin. Kuvaavaa on, että hallitus päätti 1,8 miljardin veronalennuksista syksyllä 2008, kun kasvuennusteet kuluvalle vuodelle olivat 1,8 %. Vaikka kasvuennuste on alentunut -5 prosenttiin, veronalennuslinja ei ole muuttunut.

Kansainvälinen valuuttarahasto IMF suosittelee nyt voimakkaita elvytystoimia lääkkeeksi maailmanlaajuiseen talouskriisiin.

Julkinen elvytys on IMF:n tuoreen tutkimuksen mukaan erityisen tehokasta nykyisen kaltaisessa taantumassa. Rahapolitiikalla ei IMF:n mukaan pysty vaikuttamaan talouteen yhtä tehokkaasti kuin normaalissa laskusuhdanteessa.

Julkisen sektorin elvyttäminen, työllisyyspainotteiset investoinnit sekä panostukset työvoimapolitiikkaan olisivat nyt enemmän kuin tarpeen.

Ei kommentteja: