sunnuntai 14. syyskuuta 2008

Koulunkäyntiavustajien asema pitää turvata kesälläkin

SDP:n puoluesihteeri Ari Korhonen on huolissaan koulunkäyntiavustajien taloudellisesta asemasta. – Suomessa kuntien palveluksessa on yhteensä noin 7 800 koulunkäyntiavustajaa, joiden työnteko ja myös palkanmaksu keskeytyvät yleensä koulujen kesälomien ajaksi. Kuntatasolla on nyt huolehdittava tämän työntekijäryhmän tasa-arvoisesta asemasta ja toimeentulon turvaamisesta.

Puoluesihteeri Korhonen puhui maanantaina Akaassa SDP:n Unelmista todeksi -kiertueella. Korhonen kertoi, että aloite koulunkäyntiavustajien tilanteen korjaamisesta on tullut juuri SDP:n unelmakiertueen aikana ihmisten palautteista. Unelmakiertueen aloite on nyt johtamassa toimiin useassa kunnassa, joissa sosialidemokraattinen valtuustoryhmä tekee aloitteen asian korjaamisesta.

– Tällä hetkellä koulunkäyntiavustajat ovat epätasa-arvoisessa asemassa muihin kuntatyöntekijöihin nähden. Heillä ei käytännössä ole tuloja kesän aikana, sillä he eivät saa tuolloin palkkatuloa. Heiltä evätään myös usein työttömyyspäiväraha kun katsotaan, että työsuhde on koulujen kesälomien aikana ns. lepäävä työsuhde.

– Huonot työsuhde-edut vaikuttavat alalle hakeutumiseen. Useimmissa kunnissa koulunkäyntiavustajia on aivan liian vähän suhteessa tarpeeseen. Koulunkäyntiavustajat ovat tärkeä osa varhaiskasvatusta, jossa jokaista lasta tuetaan menestymään koulussa ja elämässä. On perin harmillista, että tärkeän ammattiryhmän työsuhteita käsitellään julkisessa organisaatiossa näin heikosti.

Korhonen kannustaa kuntia innovatiivisuuteen. – Koulunkäyntiavustajat voisivat hyvin työskennellä osan aikaa kesästä esimerkiksi lasten kesäkerhoissa, leirikouluissa tai vastaavissa. Moniammatillisuutta hakeville myös vanhustenhoito voisi tarjota vaihtoehtoisen työpaikan. Erilaisilla malleilla tuettaisiin lapsiperheiden kesähoidon järjestämisestä aiheutuvia ongelmia. Monet perheet joutuvat pitämään lomansa eri aikoina, kun kesähoitoa on vaikea järjestää.

Korhosen mukaan työttömyysturvalakia tulisi lisäksi tarkistaa niin, että työntekijällä ja viranhaltijalla on oikeus työttömyysturvaan, jos keskeytyksessä on kysymys vuosittain toistuvasta tapahtumasta ja se on johtunut työnantajan toiminnan kausiluontoisuudesta. Samoin lakia olisi tarkistettava niin, että työnteon keskeytys voitaisiin rinnastaa työttömyysturvaan oikeuttavaan lomautukseen.

Ei kommentteja: