sunnuntai 3. elokuuta 2008

Puhe Hämeenlinnan sosialidemokraattien kesäjuhlassa 3.8.2008

Arvoisa yleisö, hyvät toverit!

Sosialidemokraattien puoluekokous pidettiin kesäkuussa täällä Hämeenlinnassa. Puolue päätti siellä ennakkoluulottomasti tietyistä puolueen uudistumisen edellytyksistä, mutta myös puoluejohdon valinta herätti paljon mielenkiintoa, aina ulkomaita myöten. Tapasin heinäkuun alussa Sosialistisen Internationaalin kokouksessa Göran Perssonin, joka myös oli kiinnostunut valinnoista. Hän sanoi, että teillä on nyt Suomessa Euroopan nuorin sosialidemokraattinen johto. Teidän täytyy onnistua!

Ja kyllä me onnistumme. Puoluekokouksen henki oli hyvä ja henki on ollut todella hyvä myös sen jälkeen.

Kuherruskuukausi median kanssa jäi kuitenkin lyhyeksi. Voisi sanoa, että media on poikkeuksellisen nopeasti ottanut sosialidemokraattien puheenjohtajan hampaisiinsa, niin sanottu sata kuherruksen päivää muuttui kymmeneksi.

Mutta ei meillä SDP:ssä huono itsetunto tältä osin ole. Tiedämme, mitä olemme tekemässä. Tiedämme myös, että tulemme pärjäämään. Linjamme on selkeä.

Kun hallitus viime syksynä ei esittänyt palkansaajien tuloverotukseen alennuksia osana, palkkaratkaisua, esitimme vahvan epäilyksen, että inflaatio tulee kiihtymään ratkaisun seurauksena. Me olisimme tehneet toisin. Samalla esitimme parannuksia kuntapalveluihin ja kuntapalveluiden rahoitukseen. Linjamme oli selkeä.

Niinhän sitten kävi, että inflaatio kiihtyi. Onhan arvioitu, että Suomen nykyisestä inflaatiosta jopa 60 % on puhtaasti kotikutoista hintojen nousua.

Valtionvarainministeri esitteli ensi vuoden talousarvioehdotuksensa kuluvan viikon perjantaina. Talousarvion merkittävin tulonsiirtoratkaisu olivat tuloveronalennukset. Ne toteutettiin puhdasoppisen kokoomuslaisesti. Niille, joilla on suuret tulot, jää eniten käteen, kun veronalennus kohdistettiin kaikkiin tuloluokkiin tasaisesti. Näin tuetaan markkinoiden ostovoimaisinta enemmistöä. Ihmettelen suuresti, että millä perusteella tämä ratkaisu ei lisäisi inflaatiota jatkossakin.

Mikä olisi sitten sosialidemokraattien linja? Veronalennukset kohdistettaisiin pieni- ja keskituloisille, jolloin tasattaisiin ostovoimaa eri tuloluokkien välillä ja vähennettäisiin eriarvoistumista. Toiseksi rahaa suunnattaisiin kunnille peruspalveluihin. Linja on aivan selkeä ja johdonmukainen.

Lisäksi olemme esittäneet, että nyt olisi suurta viisautta tukea joukkoliikennettä. Joukkoliikenteen kilpailukyky suhteessa yksityisautoiluun paranee jos lippujen hinnat ja palvelutaso pystytään pitämään riittävän alhaisena, kun yksityisautoilun hinta kallistuu. Tämä on helppo toteuttaa lisäämällä joukkoliikenteen rahoitusta kunnille ja laajentamalla työmatkalipun verovähennysoikeutta. Joukkoliikenne saisi uusia käyttäjiä, kun markkinamekanismi ohjaa ihmisiä yksityisautoilusta takaisin joukkoliikenteeseen esimerkiksi suurissa kaupungeissa.

Myös tulevaisuudessa SDP:n linja on selkeä. Peruspalveluita vahvistetaan ja kehitetään, ympäristöstä ja kuntataloudesta pidetään huolta. Eriarvoistumista vähennetään, huolehditaan työllisyydestä ja kasvun edellytyksistä.

Myös hallituksen sisältä on arvosteltu voimakkaasta suurituloisia hyysäävää veroalennuslinjaa. Mistä sitten oikein on kysymys? Onko Kokoomus kapellimestari?

Jos mietitään vähän ratkaisuja taaksepäin, niin on syykin ehkä kirkastuu. Nyt nimittäin pelataan mitä ankarinta sulle mulle poliittista jakosököä.

Ensin toteutettiin perintöveroalennus, joka kohdistui erityisesti maatalousyrittäjien sukupolvenvaihdoksiin. Sitten tuli pyytämättä ja yllätyksenä metsäveroale, joka sinällään on perusteltu työllisyysnäkökulmasta ja suomalaisen puunjalostuksen kilpailukyvyn edellytysten turvaajana, mutta kuinka ollakaan, hyötyjänä ovat metsänomistajat, joista suuri osa on maatalousyrittäjiä. Ruoan arvonlisäveronalennus näyttää sulavan tuottajien ja kauppiaiden kassoihin, kun ruoan hintaa kohotetaan etupainotteisesti. Niinpä - tuottajat ovat maatalousyrittäjiä. Kepun piti maksaa velat kokoomukselle ja siksi se hyväksyy nyt puhdasoppisen kokoomuslaisen veronalennuksen.

Havaitsin, että tänäkin aamuna joissakin lehdissä luki, kuinka ruoan alv-alennus tukee köyhiä ja kaikille kuluttajille mahdottoman hyvä asia. Osittain toki on näinkin, mutta en malta silti olla siteeraamatta erästä henkilöä, joka sanoi ruoan alv-alennuksesta seuraavasti.

"Kaikkien aiheesta tehtyjen tutkimusten mukaan on selvää, että osa veronkevennyksestä ei välity kuluttajahintoihin. Verotuksen keventymisen vaikutus jäisi siis osittain tuotantoketjun, tukkukaupan ja vähittäiskaupan hyödyksi. Tuloverotusta kevennettäessä koko hyöty menee varmasti kuluttajille. Pienituloisille veroalen hyödyn voisi kohdentaa verotuksesta tehtävällä vähennyksellä."

Tämän sanoi kokoomuksen puheenjohtaja Jyrki Katainen syksyllä 2006, eli siis nykyinen valtiovarainministeri ennen edellisiä eduskuntavaaleja.

Mitäpä tähän on enempää sanomista, kun ruoan hinta kohoaa Suomessa 1,5 kertaa nopeammin kuin muualla Euroopassa.

Hyvät kuulijat!

SDP valmistautuu kunnallisvaaleihin. Ihmisiltä tulleen viestin perusteella kuntavaalien keskiöön tulevat nousemaan kunnalliset peruspalvelut.

Erityisesti ikääntyminen, vanhusten hoito sekä lapsiperheiden ja lasten ja nuorten asema puhuttaa.

Kuntapalveluihin on löydyttävä resursseja, mutta on löydyttävä myös aitoa tahoa kehittää palveluita. Nykyinen meininki kunnissa on mennyt enemmänkin siihen, että resursseja vähennetään, henkilökuntaa vähennetään ja palveluja heikennetään ilman että pyrittäisiin millään tavoin ennaltaehkäisemään tai puuttumaan syihin. Seuraavassa vaiheessa uskotellaan, että yksityistäminen pelastaa palvelut. Tämä ei ole sosialidemokraattien tahotilan mukaista palveluiden kehittämistä.

Me haluamme, että ihmiset voivat ikääntyä turvallinen ja vireä ikääntyminen, jossa omatoimista selviytymistä tuetaan kotipalvelun ja omaishoidon avulla sekä laadukkaalla palveluasumisella. Huolenpitoa tarvitseville ja haluaville huolehdimme vanhainkotipaikkojen riittävyydestä. Osaava, koulutettu ja riittävä henkilökunta sekä laadukkaat toimitilat takaavat puitteet hoivayksikön myönteiselle ilmapiirille ja hyvälle hoivalle.

Me haluamme, että vanhemmuutta tuetaan aina raskauden alkuvaiheista aikuisuuteen. Me haluamme luoda tasavertaiset edellytykset oppimiselle, koulumaailmassa ja elämässä selviytymiselle ja menestymiselle, ennaltaehkäistä ongelmien syntymistä ja syrjäytymistä, auttaa oppimisvaikeuksissa olevia ja huolehtia riittävät tukiverkot niitä tarvitseville.

Me haluamme, että ihmisten elinympäristö on viihtyisä, puhdas ja turvallinen. Tavoitteenamme on, että asuminen, työpaikkojen sijainti, liikennejärjestelyt sekä viher-, ulkoilu ja vapaa-ajanviettoalueet muodostavat yhdessä ympäristöä ja ihmisten tarpeita tukevan kokonaisuuden.

Sosialidemokraattisella järkevän ja vastuullisen talouden politiikalla hyvinvointiyhteiskunnan peruspalvelut voidaan järjestää tasa-arvoisesti ja oikeudenmukaisesti vakaalla ja kestävällä pohjalla myös pitkällä aikavälillä. Tämä edellyttää koko talouden keinovalikoiman käyttämistä ja uusia innovaatioita. Aktiivinen ennaltaehkäisy on avainkysymys tulevaisuuden hyvinvointiyhteiskunnassa, niin taloudellisessa kuin inhimillisessäkin mielessä.

Uuden SDP:n pajatsossa on paukkuja. Olemme lyhyessä ajassa saaneet paljon uusia ehdokkaita ja uusia vaikuttajia. SDP linjat ovat kunnossa. Meillä ei ole mitään syytä huoleen. Tulevaisuus näyttää valoisalta.

Toivotan kaikille oikein hyvää ja nautinnollista iltapäivää kulttuurielämysten parissa.

Ei kommentteja: