tiistai 22. heinäkuuta 2008

Talouspoliittisia valintoja

(Kesäkolumni julkaistu Turun Sanomissa 16.7.2008)

Kirjoitin tällä palstalla edellisenä syksynä palkankorotusten mahdollisista vaikutuksista tavaroiden ja palveluiden hintoihin sekä kuntatalouteen. Korkea inflaatio on nyt tosiasia ja Suomessa inflaatio kiihtyy nopeammin kuin muissa Euroopan maissa. Kotimaassa hallituksen tekemät ratkaisut vauhdittavat tätä kehitystä entisestään – aivan kuten sosialidemokraatit ovat ennustaneet ja aiheellisesti näitä ratkaisuja arvostelleet. Muun muassa inflaation asiantuntija Ilkka Lehtisen mukaan 60 prosenttia kokonaisinflaatiosta on kotimaista perua ja aiheutunut palkkojen, teollisuuden, kaupan ja kuljetuksen katteiden noususta ja tuottavuuden kehityksestä.

Syksyllä astuvat voimaan kunnallisten palvelumaksujen korotukset. Kipeimmin ne sattuvat julkisia palveluja eniten käyttäviin ryhmiin kuten lapsiperheelliset, eläkeläiset sekä pienituloiset. Kuntatalouden kiristyminen on myös tosiasia, siitä kielivät muun muassa verokorotuspaineet, joita esiintyy kuntakentässä laajasti. Mikäli palvelut heikkenevät yhtä aikaa ostovoiman kanssa, on monille ennustettavissa ankeita aikoja.

Ruoan arvonlisäveroa alennetaan ensi vuonna. Voisi kuvitella, että tämä hillitsisi edes vähän hintojen nousupaineita. On kuitenkin käynyt niin, että kun ruoan hinta Euroopassa nousee keskimäärin 6,4 prosentin tahtia, on se Suomessa kohonnut samanaikaisesti 9,5 prosentilla eli puolitoista kertaa enemmän. Tämä tarkoittaa, että elintarviketeollisuus ja kauppiaat ovat kohottaneet ruoan hintaa etupainotteisesti, jolloin oletettu hinnan alenema sulaa tuottajien ja kauppiaiden taskuihin parempana katteena. Tapahtuu täsmälleen niin kuin sosialidemokraatit epäilivät.

Sosialidemokraattien puoluekokous asetti tavoitteen maksuttomasta päivähoidosta. Tavoitetta on arvosteltu utopistiseksi ja kalliiksi. Me lasten vanhemmat maksoimme päivähoidon 1,7 miljardin euron kustannuksista päivähoitomaksuina 247 miljoonaa euroa vuonna 2006. Ruoan arvonlisäveronalennuksen hinta on valtiolle 500 miljoonaa euroa. Päivähoitomaksun poisto tai osittainenkin laajentaminen olisi paljon halvempi ratkaisu. Päätöksellä tuettaisiin merkittävällä tavalla perheiden ostovoimaa puhumattakaan ratkaisun muista positiivisista yhteiskunnallisista vaikutuksista ja mahdollisuuksista.

Keinoina inflaation hillitsemiseksi tulisi nyt pidättäytyä asiakasmaksujen korotuksista ja suunnata verohuojennukset pääomanomistajien sijasta palkansaajiin, eläkeläisiin ja muihin ansiotulon saajiin.

Loppujen lopuksi kysymys on poliittisista valinnoista ja päivähoidosta käyty keskustelu yksistään osoittaa, että puolueiden tavoitteissa on edelleen eroja. Vain äänestämällä vaaleissa näiden tavoitteiden toteutumiseen voi vaikuttaa.

Ari Korhonen
kirjoittaja on SDP:n puoluesihteeri

Ei kommentteja: