torstai 1. toukokuuta 2008

Hyvää vappua!

Vappupuhe Uudenkaupungin torilla 1.5.2008

Hyvä Uudenkaupungin juhlaväki!

Hyvät Toverit!

Vapun päivällä on pitkät perinteet. Keskiajalla vappua juhlittiin abbedissa Valburgin pyhimykseksi julistamisen päivänä ja juhlinnan syy oli lähinnä uskonnollinen. Työläisten kansainvälinen juhlapäivä sai alkunsa yllättäen niinkin kaukana kuin Yhdysvalloissa. Toukokuun 1. päivänä vuonna 1886 järjestettiin mielenosoituksia, joissa työntekijät vaativat työajan lyhentämistä kahdeksantuntiseksi.

Suomessa työväen vappua vietettiin tiettävästi ensimmäisen kerran tasan 110 vuotta sitten. Samoihin aikoihin työväki alkoi myös laajemmin järjestäytyä perustamalla vuonna 1899 Suomen Työväenpuolueen Turussa.

Työväenliikkeen juuret myös täällä Uudessakaupungissa juontavat samoihin aikoihin, perustettiinhan Uudenkaupungin työväenyhdistys jo niinkin varhain kuin vuonna 1892.

Vappu on työn juhla ja vappuna on hyvä pohtia hetkisen myös työn merkitystä. Työ merkitsee tekijälleen paljon muutakin kuin jokapäiväinen elanto. Työ merkitsee työkavereita, jokapäiväisiä ihmissuhteita, arjen säännöllistä rytmiä, varmuutta elämästä, usein myös vastuuta itsestä ja lähimmäisistä.

Työ tuottaa meille myös paljon sellaista, mitä emme näe tai tule heti ajatelleeksi. Työn tuotolla kustannetaan verorahoitteiset julkiset palvelut, terveydenhuolto, koulutus ja sosiaaliturva. Työn tuotosta saa elantonsa myös yrittäjä, työn teettäjä.

Mutta mitä kaikkea työntekijä Suomessa maksaakaan, jos tätä verrataan muihin tulonsaajaryhmiin? Otetaanpa esimerkki. Suomessa perheyrittäjän keskimääräinen pääomaveroprosentti on 4,9 % ja pörssiyhtiöiden osingonsaajilla 19,6 %. Jos näitä vertaa työssäkävijän tai jopa muiden ansiotulonsaajien kuten vaikkapa eläkeläisten maksamiin veroihin, voidaan väittää, että omistajat, yrittäjät ja maanviljelijät asuvat veroparatiisissa, jossa palkansaajat sekä muut ansiotulonsaajat rahoittavat julkiset palvelut.

Molemmat suuret porvarilliset puolueet, Kokoomus ja Keskusta ovat vuosien saatossa pikkuhiljaa onnistuneet tekemään pääoman omistamisesta erittäin kannattavan bisneksen Suomessa. Panostukset hyvinvointipalveluihin ovat vaatineet poliittisia kompromisseja, joissa kolikon kääntöpuolella ovat olleet erilaiset pääoma- ja omistusverojen madallukset. Tähän työväenliikkeen, sosialidemokraattien, on viimeistään nyt herättävä.

Palkansaaja tarvitsee veroalen, mutta julkiset palvelut tarvitsevat myös rahoituksen. Porvarihallituksen seuraava askel tulee olemaan julkisten palveluiden karsiminen, harjoitetulla politiikalla tämä lienee väistämätön tapahtuma. Jos taloussuhdanteen huipulla tehdään rikkaana oleminen kaikkein halvimmaksi, ei laskusuhdanteessa varmuudella rahaa riitä enää kaikille. Konsensuksen hyvinvointiyhteiskunta muuttuu silloin kilpailun markkinatalousyhteiskunnaksi.

Tuntuu kummalliselta, että kun asumisen, ruoan ja palveluiden hinnat ovat nopeassa nousussa, maan hallitus kiihdyttää inflaatiota entisestään korottamalla kunnallisia palvelumaksuja.

Erityisesti lapsiperheiden kohdalla tapahtuva ostovoiman leikkaus on suuri. Päivähoitomaksujen osalta jo alle keskituloisiin perheisiin kohdistuu hallituksen esityksessä suurin maksukorotus. Erilaisten verojen ja hintojen nousu leikkaa kaksilapsisen päivähoitoperheen käyttövaroja noin 1700:lla eurolla vuodessa. Viime syksyn muhkeista palkankorotuksista jää lapsiperheille vain murusia.

Kohoava inflaatio sattuu kipeästi myös eläkeläisiin, pienituloisiin ja muihin tukien varassa eläviin. Yhteiskunnan tuet, eläkkeet ja pienituloisten tulot eivät kasva samassa suhteessa kuin tavaroiden ja palveluiden hinnat.

Kotitalouksien maksukyvyn pienentyminen voi johtaa talouskasvun taittumiseen ja jopa taantumaan, jolloin myös työllisyystilanne alkaa heiketä. Erityisesti täällä Uudessakaupungissa tiedetään, että työpaikkojen rakennemuutos on arkipäivää Suomessa. Onneksi täällä on jo selvitty pahojen päivien ylitse.

Teollisuustyöpaikkoja katoaa halpatuotannon maihin ja uudet työpaikat syntyvät enenevissä määrin palvelualoille. Jos ihmisten maksukyky loppuu, kohdistuu työpaikkojen vähennys ensimmäisenä palvelualoille. Porvarihallituksen harjoittaman politiikan riski on sekä taloudellinen että inhimillinen.

Ettei tulisi vain arvosteltua hallitusta on myös kerrottava mitä itse tekisi. Keinoina inflaation hillitsemiseksi tulee pidättäytyä asiakasmaksujen korotuksista ja suunnata verohuojennukset rikkaiden ja pääomanomistajien sijasta palkansaajiin, eläkeläisiin ja muihin ansiotulon saajiin. Veronhuojennusten tulee kuitenkin olla maltillisia siten, etteivät ne heikennä julkisia palveluita tai leikkaa sosiaaliturvaa. Kuntien taloutta on parannettava luomalla kannustimia rakenteellisille uudistuksille sekä korottamalla kuntien valtionosuuksia.

Sosialidemokraatit jättivät kuluneella viikolla välikysymyksen hallitukselle yliopistouudistuksesta. Esitetyillä uudistuksilla Suomen sivistyksellinen pääoma, maksuton ja laadukas koulutus tehdään ainakin suurelta osin liike-elämästä ja taloussuhdanteista riippuvaisiksi.

Yliopistot ovat koulutuksen ylin taso. Herääkin kysymys, onko seuraava vaihe tuoda yrityselämä myös muille koulutuksen tasoille. On vastemielinen ajatus, että lasten koulunkäynti, opetuksen taso ja opetuksen painotukset riippuvat yritysrahoituksesta.

Hyvät kuulijat!

Sosialidemokraattinen puolue on uudistumassa. Vaikka näin vappuna rooli työväenpuolueena korostuu, on sosialidemokraattisen puolueen nähtävä huomispäivässä itsellään myös muita rooleja. Sosialidemokraattinen puolue on paitsi työväenpuolue, myös hyvinvointiyhteiskuntapuolue, se on myös ympäristöliike, keskustavasemmistolainen puolue, joka hoitaa ihmisten asioita vauvasta vaariin ja tytöstä äitiin. Sosialidemokraattinen puolue on suuri keskiluokkainen perhe, joka on toimissaan määrätietoinen mutta auttaa pulaan joutuneita.

Käyden keskustelun perusteella voisi sanoa, että puolueen uudistumisessa on hahmottumassa selkeä linja. Arvot kestävät, nyt hyvät poliittiset linjaukset on kytkettävä kokonaisuudeksi, työn ja hyvinvoinnin yhteiskuntaohjelmaksi, joka kestää myös ensi vuosikymmenellä.

Vappu on juhlapäivä ja sitä on syytä juhlistaa paitsi arvokkuudella, myös asiaan kuuluvalla hilpeydellä. Toivotan kaikille oikein hyvää vapun päivää, nautitaan yhdessä heräävästä keväästä.

1 kommentti:

Anonyymi kirjoitti...

http://www.demari.fi/content/view/655/1/

Nuoret miehet (kuten sinä) käyttävät sananvaltaa. Mainiota!