keskiviikko 20. helmikuuta 2008

Ehdolla puoluesihteeriksi

Viimeisen viikon aikana SDP:n johtotehtäviin on asettunut ehdolle useita henkilöitä. Toisaalta SDP:n johtajavalinnat ovat kiinnostaneet mediaa jo viime syksynä ja ensimmäiset nimet nousivat esille alkuvuodesta. Tämän jälkeen moni on myös ehtinyt kieltäytyä ehdokkuuksista.

Yllättävin ilmoitus tuli Eero Heinäluomalta reilu viikko sitten Turussa. Olen itse korostanut sitä, että kukaan ei ole käytettävissä ehdokkaaksi, ennen kuin antaa itse siihen suostumuksena. Harkinta tarkoittaa sitä, että asian voi päättää molempiin suuntiin, eli että asettuu ehdolle tai että ei asetu. Voimakkaimmin tämä asia osoittautui todeksi juuri Eero Heinäluoman kohdalla.

Omalla kohdallani kysymys asettautumisesta ehdolle puoluesihteerin tehtävään tuli ajankohtaiseksi syksyllä, kun nimeni nousi esiin puoluevaltuuston jäsenille tehdyssä kyselyssä. Ajankohta oli kuitenkin sellainen, etten halunnut vielä tuolloin edes harkita asiaa. Halusin odottaa muun muassa SDP:n uudistustyöryhmän työskentelyssä syntyvää esitystä ja peilata omia näkemyksiäni suhteessa siihen. Halusin myös aistia kentän tunnelmia siitä, minkälaisiin järjestöllisiin uudistuksiin intoa on.

Muutamilta tahoilta tiedusteltiin mahdollisuuttani asettua ehdolle jo viime syksynä ja samalla myös kannustettiin siihen, että lähtisin. Tietyllä tavalla asemani on ollut siinä suhteessa kiitollinen, että olen saanut kaikessa rauhassa tunnustella erilaisia asiaan vaikuttavia tekijöitä ja harkita asiaa myös henkilökohtaisen elämän kannalta. Media kiinnostui kysymään aikeitani vasta kun nimi oli tullut esiin piirihallitusten jäsenille tehtävässä kyselyssä ja kun nykyinen puoluesihteeri Maarit Feldt-Ranta oli ilmoittanut, ettei asetu enää ehdolle tähän tehtävään.

Mielestäni SDP tarvitsee nyt päätoimisen puoluesihteerin, joka keskittyy järjestöön ja jäsenistöön. Puheenjohtajan tulee olla puolueen poliittinen johtaja. Puoluesihteeri johtaa puoluetoimistoa ja kenttäkonetta. Puoluesihteerin ei tarvitse lausua näkemyksiään joka asiaan kuten joissakin muissa puolueissa tuntuu olevan tapana. Puoluesihteerin tulee kanavoida kentän tuntoja, kannustaa keskusteluun ja luoda edellytyksiä sille, että sosialidemokraattisen politiikan suunta määrittyy aidosti puoluekentällä yli maan. Puoluesihteerin rooli on tärkeä ideologisessa mielessä, mutta ei niinkään päivänpolitiikan kommentaattorina.

Järjestöllinen kokemus ja näkemykset järjestöllisen toiminnan kehittämisestä nousevat mielestäni keskeisiksi nyt tehtävässä valinnassa. Tuleva SDP:n puoluesihteeri on isojen haasteiden edessä ja nämä haasteet vaativat kekseliäisyyttä ja ennakkoluulottomuutta. Voisi olla myös hyväksi, että valittava puoluesihteeri tulisi tässä tilanteessa pääkaupunkiseudun ulkopuolelta.

Olen muuttanut Turkuun opiskelemaan yliopistoon matemaattisia aineita reilu 16 vuotta sitten. Minulla on kolme lasta, perheeni on täällä ja suurin osa ystävistäni asuu täällä. Turku on hyvä paikka olla ja elää. Haluan jatkossakin, että kotini on täällä.

Turusta käy kuitenkin päivittäin melkein pari tuhatta ihmisiä töissä pääkaupunkiseudulla. Juna kulkee tunnin välein ja bussit kulkevat myös yöaikaan. Toimisto on tänä päivänä sama asia kuin salkkutietokone ja kännykkä. Se on mukana aina ja kaikkialla. En koe liikkumista kaupungista toiseen minkäänlaisena ongelmana. Puoluesihteerin täytyy toki myös matkustaa paljon ympäri maata. Siinä suhteessa on miltei sama, mistä alkupisteestä matkan aloittaa.

Myös perheeni ja lähipiirini on suhtautunut myönteisesti ja kannustavasti ajatukseen puoluesihteeriydestä.

Tunnen suurta halua tehdä sosialidemokraattisen liikkeen puolesta töitä. Olen toiminut nuoresta saakka erilaisissa luottamustehtävissä ja järjestöissä, myös ei-poliittisessa kansalaisjärjestötoiminnassa. Puoluesihteeriehdokkuus istuu hyvin taustaani. SDP:n uudistustyöryhmän toisena vetäjänä haluan jatkaa edelleen puolueen kehittämistä ja olla toimeenpanemassa esittämiämme uudistuksia. Viihdyn kentällä ja ihmisten parissa.

Yksi sosialidemokraattisen liikkeen suurista vahvuuksista on ollut suvaitsevaisuus niin erilaisia ihmisiä kuin erilaisia näkemyksiä kohtaan. Kun erilaiset mielipiteet ovat sallittuja, löytyy näkemysten kirjosta aina sellainen ratkaisu, jonka pohjalta enemmistö voi lähteä huomista rakentamaan. Vaikka joskus on näyttänyt vaikealta, on sosialidemokraattinen liike kyennyt aina sopeuttamaan toimintaansa siten, että laajat kansanjoukot ovat voineet siihen samaistua. Pohjoismaisen hyvinvointiyhteiskunnan peruspilarit seisovat tukevasti sosialidemokraattisessa ideologiassa. Haluan, että hyvinvointiyhteiskuntaa kehitetään myös tulevaisuudessa sosialidemokraattisten arvojen pohjalta.

Tätä työtä tehdäkseni olen valmis asettumaan ehdolle SDP:n puoluesihteeriksi Hämeenlinnan puoluekokouksessa kesäkuussa.

En ole pyrkimässä eduskuntaan, vaan haluan keskittyä sataprosenttisesti puoluesihteerin tehtäviin, jos minut valitaan.

Suurin haaste puoluesihteerille on kääntää jäsenkehitys jyrkkään nousuun, avata ovet ja ikkunat auki uusille vaikuttajille ja näkemyksille ja ottaa kaikki mukaan päätöksentekoon.

Olen ollut voimakkaasti ajamassa näkemystä, että SDP:n puoluekokousta pitää suurentaa ja kokousväliä tihentää. Olen myös pyrkinyt siihen, että yhä useammat jäsenet kutsuttaisiin mukaan yhteiseen päätöksen tekoon niin kunnallisella kuin piiritasollakin. Neuvoa antavan jäsenäänestyksen osalta olen ilmoittanut varovaisen kannatukseni ajatukselle, mutta siten, että asiasta on päätettävä ensin puoluekokouksessa. Neuvoa-antavaan jäsenäänestykseen liittyy sekä myönteisiä että kielteisiä tekijöitä, mutta vaakakuppi on tällä hetkellä enemmän myönteisten puolella. En kuitenkaan pidä siitä, että tällaisesta esityksestä tehdään henkilövalintojen pelinappula.

Takataskussani on myös ajatuksia siitä, miten jäsenkehitystä myös valtakunnallisella tasolla voidaan parantaa samaan aikaan kun uudistetaan perinteisen puoluetoiminnan muotoja. Vaaditaan vain ripaus rohkeutta ottaa käyttöön menetelmiä, joita kukaan muu ei ole ennen käyttänyt. Viimeisimmän tutkimuksen mukaan SDP:n jäsenyydestä kiinnostuneita on jopa kolmikertaisesti nykyiseen jäsenmäärään nähden, joten jäsenpotentiaalia on olemassa paljon.

Henkilökysymykset eivät millään tavoin vaikuta omaan ratkaisuuni. En lähde ehdolle siksi, että joku muu ei lähde tai että joku tietty henkilö lähtee. Olen arvioinut oman ehdokkuuteni suhteessa haluuni olla mukana puolueen kehittämisessä ja suhteessa siihen panokseen, jonka voin tähän työhön antaa.

En myöskään halua pidätellä ilmoitustani ehdolle asettumisesta pidempään. Oletan ja tiedänkin, että ehdolle puoluesihteeriksi on asettautumassa lähitulevaisuudessa varteenotettavia ja kyvykkäitä ehdokkaita. Kannustan harkitsijoita ottamaan pään pois pensaasta ja tulemaan esille. On tärkeää, että valitsijat ja muu puolueväki pääsevät riittävän varhaisessa vaiheessa kuulemaan meidän ehdokkaiksi asettautuneiden näkemyksiä ja valitsemaan mieluisimman ehdokkaan kannatettavakseen.

Olin antanut itselleni aikaa maaliskuun loppuun harkinnan osalta, mutta kun päätöksen olin lopulta tehnyt, niin halusin tuoda sen julki mahdollisimman pian.

Puolueen puheenjohtaja ja puoluesihteeri muodostavat työparin. Poliittisten näkemysten ei välttämättä tarvitse olla yhtenäiset, mutta käsityksen työnjaosta pitää olla. Puheenjohtajaksi on tarjolla useita erittäin hyviä ehdokkaita ja olemassa oleva tilanne kaikilla tavoin on SDP:lle eduksi. Toivon ja uskon, että myös puoluesihteeriksi tulee hyviä ehdokkaita ja erilaisten näkemysten kirjo palvelee tässäkin suhteessa puolueen etua.

Vielä lopuksi haluan sydämellisesti kiittää kaikkia niitä ihmisiä ja tahoja, jotka ovat auttaneet tämän asian pohdinnassa ja kannustaneet minua asettumaan ehdolle. Tukenne ja näkemyksenne ovat henkilökohtaisessa asteikossani korkeimmassa arvossa. Kiitos!

Tiedote aiheen osalta löytyy V-S piirin nettisivuilta.

7 kommenttia:

Anonyymi kirjoitti...

Hyvä Ari!

Mika från Stockholm

Hanna Isbom kirjoitti...

Vihdoin se on virallista. Nyt reilu kolme kuukautta tiukkaa kampanjaa ja kesäkuussa sitten voittoon! Tästä se lähtee. I'm in!

Arto J. Virtanen kirjoitti...

Helpottava päätös meille muille;) Hieno homma.

Esa Suominen kirjoitti...

Anna palaa! Hieno homma, go for it!

Timo Lehtinen kirjoitti...

Mahtavaa! Onnea valitsemallesi tielle , nyt vain toivotaan rehtiä sekä oikeaan lopputulokseen johtavaa puoluesihteerikisaa.

Anonyymi kirjoitti...

Hienoa Ari! Sun pyrkiminen puoluesihteeriksi lämmittää myös ex-turkulaisen mieltä!

T. Elisa

Anssi Pirttijärvi kirjoitti...

Allekirjoitan Elisan sanat:)