lauantai 24. marraskuuta 2007

Piirikokouspuhe 24.11.2007

Hyvät toverit!

Koko Suomen kansaa monella tavoin huolestuttanut hoitajien lakkouhka päättyi kuluvan viikon maanantaina. On erinomaisen hyvä, että ratkaisuun päästiin.

Hallitus ja erityisesti Kokoomus, joka katteettomilla lupauksillaan aiheutti työmarkkinaselkkauksen, ei jupakasta hyvillä arvosanoilla selvinnyt. Hallitus olisi milloin tahansa voinut tehdä esityksen kuntien valtionosuuksien nostamisesta ja luoda edellytykset julkisen sektorin kaikkien naisvaltaisten alojen – ei vain sairaanhoitajien - yleistasoa suuremmille palkankorotuksille.

Miksi hallitus ei sitten näin tehnyt? Miksi otettiin mieluummin sekä poliittinen että inhimillinen riski? Miksi hallitukselta puuttui todellinen tahto asian ratkaisemiseksi? Onko sittenkin taustalla poliittinen peli ja aivan muiden päämäärien edistäminen?

Hallituksen budjettiehdotus yhdistettynä palkankorotuksiin, eläkemaksujen ja muiden kunnallisten maksujen korotuksiin sekä nousussa olevaan inflaatioon tulee kohtelemaan kuntien taloutta kovalla kädellä. Kuluneella viikolla Kuntaliiton varatoimitusjohtaja Timo Kietäväinen arveli yli 200 kunnan joutuvan korottamaan veroprosenttiaan tänä tai ensi vuonna.

Herääkin kysymys, onko nyt meneillään verotuksen rakennemuutos? Hallitus pitää kuntatalouden tiukoilla ja kunnat joutuvat nostamaan veroja palveluiden ja toimintojen turvaamiseksi - nostamaan siis tuloista riippumatonta tasaveroa.

Tämän jälkeen, hallituskauden loppupuolella, toteutetaan palkansaajien tuloveronalennukset eli alennetaan progressiivista veroa. Ja hups vain, yhdessä yössä havaitaan verotuksen painopisteen siirtyneen merkittävästi tasaveron suuntaan ja progression pienentyneen kokonaisverotuksesta.

Toisaalta kiristämällä kuntataloutta aikaan saadaan paniikkiratkaisuina ideologista palveluiden yksityistymistä. Vai mitä sanovat vaikkapa turkulaiset toverimme kokoomuksen ehdotuksista Turussa? Mielenkiintoinen yksityiskohta on myös se, että Tehy hyväksyi yksityiselle puolelle pienemmän palkankorotuksen kuin julkiselle sektorille. Tämä johtaa pitkällä aikavälillä yksityisten lääkäriasemien tuottavuuden paranemiseen julkiseen nähden.

Moni kokoomuslainen on viime päivinä antanut ymmärtää, että tehyläisten palkankorotus oli heidän ansiotaan. Tässä kävi nyt vähän niin kuin entiselle tytölle, että annettiin ymmärtää mutta ei ymmärretty antaa.

Hoitajat neuvottelivat korotuksensa itse ja maksumiehenä toimivat kunnat. Kokoomus ei kyennyt vallilupauksistaan huolimatta ohjaamaan palkankorotuksiin tarvittavia rahasummia.

150 miljoonaa euroa oli lähinnä jääkylmä kädenpuristus kuntataloudelle. Lisäys hukkuu useimmissa kunnissa pelkästään kunnallisten eläkemaksujen korotuksiin.

Jyrki jymäytti vaaleissa tehyläisiä ja nyt hän yrittää jymäyttää koko Suomen kansaa. Eikä muukaan hallitus silittelyjä ansaitse.

Varsinais-Suomen kannalta hallituksen budjettiesitykset näyttävät toistaiseksi hieman kysymysmerkeiltä. Edellisen hallituksen aikana tehty raportti valtakunnallisesti merkittävistä liikenneverkoista sisälsi tärkeimmät Varsinais-Suomen talouskasvua ja työllisyyttä lisäävät väylähankkeet; Hki-Turku moottoritie, 8-tie, 9-tie sekä Turku-Toijala –junarata. Viime keväänä jäimme toiveikkaana odottamaan budjettipäätöksiä investointien toteuttamisaikatauluista.

Mutta sitten kasautui pilviä taivaalle. Hallitus päättikin ensi töikseen tehdä liikennepoliittisen selonteon ja hylätä runkoverkkosuunnitelman. Eri porukoissa ihmeteltiin, mitä tämä nyt on.

Kun runkoverkkoesitys aikoinaan tuli, Itä-Suomi ei kaikilta osin ollut tyytyväinen siihen. Nykyinen liikenneministeri, keskustan Anu Vehviläinen tulee Pohjois-Karjalasta. Kun laskee yhteen asioita, voisi todeta että Lounais-Suomen olisi nyt syytä kiireen kaupalla valvoa etuaan liikenneasioissa.

Hyvät toverit!

Puolueen uudistamistyötä on tehty ahkerasti viime aikoina. Myös Varsinais-Suomen piirihallitus on ollut aktiivinen ja pyrkinyt tekemään rakentavia ehdotuksia puoluetoiminnan uudistamiseksi. Kun SDP miettii tulevaisuuttaan, ei ole syytä torjua kenenkään ehdotuksia, vaan päinvastoin, yhä useammat on saatava mukaan myös puolueen sisäiseen keskusteluun ja politiikan linjan määrittelemiseen.

Useissa piireissä ja melko laajasti myös kenttäväen keskuudessa kannatusta ovat saavuttaneet erityisesti puoluekokouksen laajentaminen ja rytmin muuttaminen joka toinen vuosi pidettäväksi. Myös me varsinaissuomalaiset olemme kannattaneet näitä ehdotuksia. Olemme myös esittäneet, että piirikokousten edustaperusteeksi voitaisiin vahvistaa yksi. Tällöin kaikilla varsinaissuomalaisilla puolueen jäsenillä olisi myös äänioikeus piirikokouksissa ja heidät kutsuttaisiin henkilökohtaisesti kokouksiin.

Ainakin istuva piirihallitus on sitoutunut esittämään piirikokoukselle edustajaperustetta yksi, jos puoluekokous sen meille ensi kesäkuussa sallii.

Pääasia on, että erilaisista ehdotuksista keskusteltaisiin nyt myönteisessä hengessä. Nyt on lupa uskaltaa.

Tärkeää uudistamistyön yhteydessä on keskustella myös sosialidemokraattisen puolueen tulevaisuudesta. Millaista politiikkaa tehdään vuonna 2020 tai myöhemmin ja millainen puolue SDP tuolloin on?

Väestön ikärakenne huomioon ottaen voidaan ennustaa, että yhteiskunnassa tapahtuu merkittäviä muutoksia ensi vuosikymmenellä.

Sosialidemokraattiset arvot ovat osa pohjoismaista yhteiskuntamoraalia, täällä pohjolassa on pidetty aina yhtä ja pienempiä on autettu porukalla. En näe mitään perustetta sille, etteivätkö nämä arvot kestäisi myös ensi vuosikymmenellä.

Esitin puoluevaltuustossa näkemyksen, että pitkällä aikavälillä SDP:n tulisi pyrkiä keskusta-vasemmistolaiseksi yleispuolueeksi. Uskon, että erityisesti nuoremmat sukupolvet samaistuisivat silloin nykyistä enemmän kannattajiksemme.

Uskon myös, että sosialidemokraattiselle arvopohjalle ja meidän harjoittaman politiikan ympärille on rakennettavissa huomispäivän sosialidemokraattinen liike, joka yhteenliittää nykyistä laajemmin hyvinvointiyhteiskuntaa kannattavat kansalaiset. Tässä yleispuolueajatuksessa SDP kasvaisi poliittisessa mielessä sekä vasemmalla että oikealla ja vihertyisi myös piirun verran.

Hyvät toverit

Ensi vuonna pidetään kunnallisvaalit. Tärkeä puolueen uudistumisen paikka on myös kuntapolitiikkamme uudistaminen.

Kuntapalveluista ja erityisesti niiden tuottamistavasta puhuttaessa on meneillään kummallinen suitsutus sen puolesta, että yksityistäminen on keino vähentää byrokratiaa ja tuottaa palvelut edullisesti. Näin saattaa joissakin tapauksissa olla, mutta tämä yksityistämisen hegemonia antaa ymmärtää, että olemme siirtymässä tai että jotkut ainakin haluavat meidän siirtyvän kunnallisesta monopolista yksityiseen monopoliin.

Sosialidemokraattien pitää nyt olla edistyksellisiä ja pystyä osoittamaan toisaalta rohkeutta rakenteiden uudistamisesta, mutta toisaalta edustamaan järjen ääntä yltiöpäisessä markkinoihin painottuneessa keskustelussa. Mielestäni voimme hyväksyä erilaisia tuottamistapoja silloin, kun se on tosiasioihin perustuvaa ja järkevää. Yksityisiä monopoleja ja ideologista yksityistämistä meidän tulee vastustaa.

Toinen tärkeä kuntapoliittinen kysymys on ennaltaehkäisy. Tänä päivänä kuntien sosiaali- ja terveyssektoreilla ei juurikaan harjoiteta ennaltaehkäisevää toimintaa. Kaikki resurssit on suunnattu niihin asioihin, joissa vahinko on jo tapahtunut. Paneudutaan vain seurauksiin, ei syihin. Olen vakuuttunut, että ennaltaehkäisyn avulla saadaan paisti lisää hyvinvointia myös konkreettisia kustannussäästöjä. Näistä on jopa olemassa esimerkkejäkin.

Siinäpä meillä on monenmoisia aiheita keskusteltavaksi, niin että ei muuta kuin kaikki paikalla olijat tulkaa ottamaan kantaa ja sanomaan painava sananne kuinka näitä asioita tulee järjestää. Tervetuloa piirikokoukseemme myös sosialidemokraattisen puolueen puheenjohtaja toveri Eero Heinäluoma. Lieneekin kulunut tovi kun SDP:n puheenjohtaja on viimeksi käynyt Yläneen työväentalolla.

Kiitokset Yläneen tovereille piirikokouspaikasta ja kaikista järjestelyistä. Tervetuloa myös hyvä piirikokousväki – hyvät toverit – näillä sanoin avaan piirin sääntömääräisen syyskokouksen vuonna 2007.

2 kommenttia:

Pete kirjoitti...

Ymmärsinkö tuosta oikein, että pidät tuloveron keventämistä huonona asiana koska se lieventää progressiota?

Itse kirjoittelin juuri verotuksesta ja linjasin vähän siihen suuntaan, että jos tosiaan haluamme Sdp:n olevan yleispuolue ei meidän pitäisi olla niinkään kiinnostuneita siitä miten tuloveron progressiolle käy vaan siitä, miten painopiste eri veromuotojen välillä kehittyy.

Minä ainakin toivon että Sdp jatkaa hyväksi havaittua tuloveron keventämislinjaa jos joskus hallitukseen pääsee.

Ari Korhonen kirjoitti...

Morjens Pete!

Ei, en ole tuloveronkevennyksiä vastaan, vaan puhun nimenomaan veromuotojen välisestä painopisteestä ja kunta-valtiosuhteesta. Kuntatalous kiristyy, mikä tulee johtamaan kunnal-lisveron korotuksiin ja palvelurakenteen muuttumiseen. Niin yltiöpäisiä kokoomus ja kepu ei-vät ole, että ne tekisivät nopean reformi-tyyppisen uudistuksen ottaen huomattavan poliitti-sen riskin. Kuralle menevä kuntatalous kuitenkin palvelee pikkuhiljaa tapahtuvaa muutosta - kunnallisia palveluita tullaan supistamaan ja luomaan maksuluokkia, kuntien omaisuutta myymään ja kunnallisveroja korottamaan. Kaikki tämä tapahtuu pikkuhiljaa, melkeinpä halli-tusti. Samaan aikaan verotuksen painopiste muuttuu - valtionverotuksella rahoitetaan vä-hemmän, kuntien verotuksella enemmän.

Toinen kysymys on sitten pohtia progression suuruutta, kuinka jyrkkää tai loivaa sen pitäisi olla ja millainen tulonsiirtokysymys tästä muodostuu - mihin kommentissasi viittaatkin. Vero-tuksen tasoa en ole koskaan pitänyt itseisarvona, erilaisissa tilanteissa erilaiset mallit toimi-vat - oleellistahan on kääntöpuoli, eli mitä rahoitetaan ja miten. Pohjoismaissa korkealla ve-rotuksella saavutetaan korkea työllisyysaste, mitä amerikkalaiset talousoppineet pitävät risti-riitaisena avoimessa markkinataloudessa toimimiselle. Sosialidemokraattinen yhteiskuntamal-li on siitä hieno, että näin saavutetaan myös korkea sivistystaso ja yhteiskuntarauha.

Myös palvelumaksut ovat hyvin oleellinen kysymys tässä kokonaisuudessa, johon verotuskin vääjäämättä kytkeytyy.